МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДУНАВА

29. јун 2022.

Дунав је неодвојив од Земуна и онога што одређује идентитет његових становника. Ова река утиче на историјски, културни, привредни, научни, спортски и еколошки развој Општине. Манифестацију Дан Дунава установила је 2004. године Међународна комисије за заштиту реке Дунав (International Commission for Danube Protection – ICPDR)  и интегрални је део сарадње свих 14 земаља потписница Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав (Конвенција о заштити реке Дунав).

Земун је важан део дунавске приче у коју су најбоље уткали народи од Немачке-изворишта, преко Аустрије, Словачке, Мађарске, Хрватске, Србије, Румуније, Бугарске, Молдавије и Украјине, све до Црног мора где ова моћна европска река завршава свој пут.

Дунав је друга  река  по дужини у Европи. Кроз Србију тече у дужини од 588 километара од Бездана до Тимока. Ова моћна река је хиљадама година средиште европског стваралаштва и цивилизације.