МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА РАЗВОЈ БРЗОРАСТУЋИХ ПРЕДУЗЕЋА

11. јул 2011.

Министарство економије и регионалног развоја расписало је јавни позив за доделу бесповратних средстава брзорастућим малим и средњим предузећима, такозваним газелама. Општи циљ ове мере јесте унапређење конкурентности малих и средњих предузећа, који својим пословањем остварују успех на тржишту, повећавају запосленост и убрзано се развијају. Газеле су мала и средња предузећа која послују најмање три пуне године, независна су, нису део холдинга и у њима други привредни субјекти немају у власништву више од 50% основног капитала предузећа. Такво предузеће има најмање осам запослених, остварило је раст прихода од продаје у 2010. години од најмање 30% у односу на 2008. годину и није пословало са губитком најмање три протекле године.

У оквиру овог програма, газеле остварују право на суфинансирање дела оправданих трошкова за израду техничко-пројектне документације или студија о техничкој изводљивости и увођење информационих система за развој пословања и набавку специфичних софтвера од значаја за унапређење пословне делатности предузећа, као и за консултанске услуге за припрему и реализацију развојних пројеката, за припрему средњорочног стратешког плана предузећа, обуке за менаџмент, увођење нове организационе структуре.

Износ одобрене бесповратне помоћи за прву групу активности не може бити мањи од 100.000,00 динара, нити већи од 1.500.000,00 динара, односно не може бити мањи од 100.000,00 динара, нити већи од 800.000,00 динара за другу групу активности.

Рок за подношење пријава је 14. јул 2011. године, а потребну документацију као и пријаву за учешће можете да преузмете са сајта Министарства економије и регионалног развојаwww.merr.gov.rs.

 

BRZORASTUCA PREDUZECA