МВ-У-8/16

21. март 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – снимање и монтажа видео материјала везаног за активности наручиоца и постављање на сајт наручиоца.
Број јавне набавке МВ-У-8/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – снимање и монтажа видео материјала везаног за активности наручиоца и постављање на сајт наручиоца.
Број јавне набавке МВ-У-8/16.

Позив за подношење понуде

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору