МВ-У-29/15

07. децембар 2015.

Позив за подношење понуда у постуку јавне набавке мале вредности –
услуге – специјализоване услуге – ванредне ситуације на територији ГО Земун, број МВ-У-29/15 и
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- услуга – специјализоване услуге –
ванредне ситуације на територији ГО Земун.

Позив за подношење понуде
КД
Скенирана одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору