МВ-У-26/16

23. септембар 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Број МВ-У-26/16 набавка услуга – геодетске услуге.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности
Број МВ-У-26/16 набавка услуга – геодетске услуге.

Позив за подношење понуде
Конкурснa документацијa

Појашњења 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору