МВ-У-10/17

11. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга штампања-блокови за инспекцију, израда промотивног материјала, штампање земунских новина.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-10/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга штампања-блокови за инспекцију, израда промотивног материјала, штампање земунских новина.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-10/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора – Партија 1

Одлукa о додели уговора – Партија 2

Одлукa о додели уговора – Партија 3

Обавештење о закљученoм уговору – партија 1 – услуга штампања

Обавештење о закљученoм уговору – партија 2 – штампање Земунских новина

Обавештење о закљученoм уговору – партија 3 – израда промотивног материјала