МВ-Д-4/16

23. фебруар 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка канцеларијског материјала за потребе ГО Земун, по партијама, МВ-Д-4/16, и
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка канцеларијског материјала за потребе ГО Земун, по партијама, МВ-Д-4/16

Позив за подношење понуде

КД

Измена КД 1

Појашњења КД 1

Скенирана одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2