МВ-Д-28/16

14. децембар 2016.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности број МВ-Д-28/16 набавка добара – административна опрема – рачунарска опрема – мрежа за потребе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-28/16.
Конкурснa документацијa за ЈН мале вредности број МВ-Д-28/16 набавка добара – административна опрема – рачунарска опрема – мрежа за потребе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-28/16.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору