МВ-Д-25/16

30. август 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – фотографска опрема.
Број јавне набавке МВ-Д-25/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка административне опреме – фотографска опрема.
Број јавне набавке МВ-Д-25/16.

Позив за подношење понудe

Конкурснa документацијa

Појашњења 1

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору