МВ-Д-21/16

29. јул 2016.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – набавка безалкохолних пића и кафе за кафе кухињу.
Број јавне набавке МВ-Д-21/16.
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – набавка безалкохолних пића и кафе за кафе кухињу.
Број јавне набавке МВ-Д-21/16.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору