МВ-Д-20/16

29. јул 2016.

Позив за подношење понудa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-20/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун.
Број јавне набавке МВ-Д-20/16.

Позив за подношење понудa
Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору