МВ-Д-18/17

30. мај 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-18/17.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка пројектора, лаптопа и штампача.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка пројектора, лаптопа и штампача

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Скенирана Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору