МВ-Д-17/16

08. јул 2016.

 
Позив за подношење понуда за јавну набавку – мале вредности – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе управе ГО Земун.Број МВ-Д-17/16.

Конкурсна документација за јавну набавку – мале вредности – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе управе ГО Земун.Број МВ-Д-17/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка