МВ-Д-14/16

19. мај 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка административне опреме -скенери, штампачи.
Број јавне набавке МВ-Д-14/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка административне опреме-скенери, штампачи.
Број јавне набавке МВ-Д-14/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору