Služba za zajedničke poslove

NAČELNIK SLUŽBE

 

I sprat, kancelarija br. 40

tel: 3778 – 409

 

  • Odsek za bezbednost, zajedničke i pomoćne poslove
  • Grupa za poslove evidencije pokretne imovine i pomoćne poslove
  • Grupa za službeni prevoz
  • Grupa za poslove mesnih zajednica

 

 

Služba za zajedničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: pružanje stručne pomoći, pripremu dokumentacije, izradu i ažuriranje procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja koji obuhvataju preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo; izradu mera zaštite i spasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda; preduzimanje mera ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica od elementarnih nepogoda; organizaciju civilne zaštite, uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji bi objedinili sve preventivne i operativne mere zaštite  života i imovine građana; preduzimanje mera i praćenje realizacije mera iz planova odbrane i planova za vanredne situacije, posebno u delu preduzimanja preventivnih mera i procene rizika; sagledavanje posledica šteta nastalih elementarnom nepogodom i drugim vanrednim događajima; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Opštinskog štaba za vanredne situacije i jedinica civilne zaštite, priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji Opšštine; evidenciju, korišćenje i izdavanje osnovnih sredstava i sitnog inventara; tehničko i tekuće održavanje zgrada koje koriste organi GO Zemun i mesnih zajednica, uređaja, instalacija i opreme; poslove osiguranja; poslove protivpožarne zaštite; zaštite zdravlja na radu zaposlenih u Upravi; poslove štampanja, umnožavanja i povezivanja materijala; poslove prevoza službenim vozilima i staranje o korišćenju i servisiranju vozila; dostave službenih akata; fizičke poslove za potrebe organa Opštine; predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi Opštine i  vrši druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.