Odeljenje za izborna i manjinska prava i skupštinske poslove

 

NAČELNIK ODELJENJA

JELENA VRANJEVAC

 

I sprat, kancelarija broj: 36

Tel: 3778-405 i 3778-531

 

 

Odeljenje za izborna i manjinska prava i skupštinske poslove vrši poslove koji se odnose na: obavljanje stručnih i administrativnih poslova za organe koji sprovode izbore za odbornike u Skupštini opštine; sprovođenje određenih stručnih i administrativnih poslova za potrebe Republičke izborne komisije, koje svojom odlukom odredi komisija, u postupku sprovođenja izbora; stručne i administrativne poslove u vezi sa sprovođenjem referenduma; uređenje, organizaciju i rad mirovnih veća; stručne i administrativne poslove koji se odnose na neposredno učešće građana u ostvarivanju poslova gradske opštine; osnivanje mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave, po pribavljenom mišljenju građana, u skladu sa zakonom, statutom i aktima gradske opštine; obavljanje stručnih i organizacionih poslova u postupku sprovođenja izbora za organe mesnih zajednica;  vršenje administrativno-tehničkih poslova za potrebe mesnih zajednica, njihovih organa i tela i druge poslove u skladu sa aktima gradske opštine Zemun; ostvarivanje, zaštitu i unapređenje ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; stručne i organizacione poslove za Skupštinu i Veće koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama; vrši pripremu normativnih akata koji se odnose na rad Skupštine i njenih radnih tela;  čuvanje izvornih dokumenata o radu Skupštine i Veća; vodi evidenciju o održanim sednicama; opslužuje radna tela i odborničke grupe Skupštine, kao i druge poslove koje odredi Skupština i Veće; predlaže akta iz delokruga rada odeljenja koje donose organi opštine; pružanje pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava  i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.

Odeljenje vrši i poslove koje je Republika poverila Gradu, a koji se obavljaju u Opštini i to: poslove oko popisa stanovništva; upravne poslove u vezi sa ažuriranjem biračkog spiska i vođenjem posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina; stručne poslove u postupku izbora nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izdavanje uverenja o statusnim pitanjima građana zaposlenih u inostranstvu i članova njihovih porodica.

U Odeljenju za izborna i manjinska prava i skupštinske poslove formirane su sledeće organizacione jedinice:

 

Odsek za izborna i manjinska prava

I sprat, kancelarija broj: 36 A

Tel: 3778-453

 

Odsek za skupštinske poslove

I sprat, kancelarija broj: 36 B i 36 V

Tel: 3778-445,3778- 447 i3778-446

 

Poslovi pravne pomoći

Visoko prizemlje, kancelarija broj: 15 i 16

Tel: 3778-474 i 3778-473