Oblast radnih knjižica

 
RADNE KNJIŽICE
 
Članom 116. samostalnih članova Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (”Sl. glasnik RS” br. 75/14) predviđeno je da član 204. Zakona o radu (”Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) i Pravilnik o radnoj knjižici (”Službeni glasnik RS”, broj 17/97) kojima je regulisan postupak izdavanja i vođenja registra o izdatim radnim knjižicama prestaju da važe 1. januara 2016. godine.
 
Radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.
 
Izmenama Zakona o radu predviđeno je da se ubuduće radni staž za zaposlene vodi u elektronskom obliku u matičnoj evidenciji PIO fonda.
 
U skadu sa navedenim, Uprava gradske opštine Zemun, od 1. januara 2016. godine prestala je da izdaje radne knjižice.
 
Radne knjižice deponovane u Odeljenju za društvene delatnosti i privredu, mogu se preuzeti svakog radnog dana, od 08.30 do 15.30 časova u gradskoj opštini Zemun, Magistratski trg br. 1, drugi sprat, kancelarija 84.