Скупштина општине Земун

         Ненад Врањевац, председник Скупштине градске општине Земун  

 

          Рођен 23. марта1978. године

 

          Инжењер друмског и градског саобраћаја

 

          Тел: 011 3778 404

 

          E-mail: nenad.vranjevac@zemun.rs

 
 
 
 

 

          Дејан Шкаљац, заменик председника Скупштине градске општине

 

          Рођен 21. јануара 1980. године

 

          Техничар обезбеђења

 

          Тел: 011 3778 404

 

          E-mail: dejan.skaljac@zemun.rs

 
 
 

 

 

          Марко Јанковић, секретар Скупштине градске општине Земун

 

          Рођен 13. децембра  1962. године

 

          Дипломирани правник

 

          Тел: 011 3778 404

 

          E-mail: marko.jankovic@zemun.rs

 
 
 
 

         

         Дeјана Вуковић, заменица секретара Скупштине градске општине

 

          Рођена 17. октобра 1983. године

 

          Дипломирани правник

 

         Тел: 011 3778 404

 

         E-mail: dejana.vukovic@zemun.rs