Председник Градске општине Земун

Гаврило Ковачевић

Гаврило Ковачевић, председник Градске општине Земун

Рођен 1. фебруара 1969. године

Дипломирани правник

I спрат, канцеларија бр. 47

Тел.: 011 3778 401 | 011 3778 – 435

Факс: 011 3778 434

Email:gavrilo.kovacevic@zemun.rs