Одборници Скупштине градске општине Земун

СПИСАК
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

1. АВРАМОВИЋ СНЕЖАНА
2. АТЛАГИЋ ДИВНА
3. АЋИМОВИЋ МЛАДЕН
4. БАЈИЋ ИВАНА
5. БЕОЧАНИН АНА
6. БИКИЋ ИВАН
7. ВРАЊЕВАЦ НЕНАД
8. ВУЈИЋ ДАРКО
9. ГВОЗДИЋ ЈОВО
10. ГРБИЋ СТЕВАН
11. ДАКИЋ ЖАРКО
12. ДРАГАШ МИРЈАНА
13. ДУКИЋ ЂОРЂЕ
14. ЕРДЕЉАН МИРОСЛАВ
15. ЖИВАНОВИЋ СТЕВО
16. ЖИВКОВИЋ ЉИЉАНА
17. ЗОРКИЋ САЊА
18. ИВАНОВИЋ ЛИЈЕПОСАВА
19. ИВАНОВИЋ МИЛАН
20. ИСАКОВИЋ МАРИНА
21. ЈАШОВИЋ БРАТИСЛАВ
22. ЈЕВИЋ БОШКО
23. ЈЕРЕМИЋ МИЛИЦА
24. ЈЕРШИЋ САША
25. КАРАН МИРОСЛАВ
26. КОВАЧЕВИЋ ЈАСМИНА
27. КОТУР ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
28. КРЕХОВ РАДОВИЋ КСЕНИЈА
29. КРЗНАРИЋ ЗОРАН
30. КРСТИЋ МИША
31. ЛОВРЕ ДУШАН
32. ЉУБИНКОВИЋ САША
33. ЉУБОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
34. МАРКОВИЋ ЗОРАН
35. МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН
36. МИЦИЋ БИСЕРКА
37. МИШКОВИЋ САВА
38. ОПАЧИЋ ГОРДАНА
39. ОРБОВИЋ АНГЕЛИНА
40. ПАВЛОВИЋ ЈЕЛИЦА
41. ПАНТИЋ ВЕСНА
42. ПОПОВИЋ БОЖА
43. ПРЉИЋ РАЈКО
44. ПРОСТРАН БРАНИСЛАВ
45. РАНКОВИЋ КАТИЦА
46. РАШИТОВИЋ АЈРЕДИН
47. СТАЈИЋ ЉИЉАНА
48. СТАМЕНКОВИЋ МИЛЕ
49. СУБОТИЋ ДУШКО
50. ТВРДИШИЋ ДАНИЛО
51. ТОДОРОВИЋ ЉУБАН
52. ТРНАВАЦ МАРКОВИЋ ДРАГИЦА
53. ТРУДИЋ ЈЕЛЕНА
54. ЋЕРАН МИРА
55. УЗЕЛАЦ МАРИНКО
56. ЧАБРАЈА ТОНИ
57. ШКАЉАЦ ДЕЈАН