Одборници Скупштине градске општине Земун

СПИСАК
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

1. АВРАМОВИЋ СНЕЖАНА
2. АТЛАГИЋ ДИВНА
3. АЋИМОВИЋ МЛАДЕН
4. БАЈИЋ ИВАНА
5. БЕОЧАНИН АНА
6. БИКИЋ ИВАН
7. БОГДАНОВИЋ МАРИЈА
8. ВРАЊЕВАЦ НЕНАД
9. ВУЈИЋ ДАРКО
10. ГВОЗДИЋ ЈОВО
11. ГРБИЋ СТЕВАН
12. ДАКИЋ ЖАРКО
13. ДУКИЋ ЂОРЂЕ
14. ЕРДЕЉАН МИРОСЛАВ
15. ЖИВАНОВИЋ СТЕВО
16. ЖИВКОВИЋ ЉИЉАНА
17. ЗОРКИЋ САЊА
18. ИВАНОВИЋ ЛИЈЕПОСАВА
19. ИВАНОВИЋ МИЛАН
20. ИЛИЋ ВОЈИСЛАВ
21. ИСАКОВИЋ МАРИНА
22. ЈАШОВИЋ БРАТИСЛАВ
23. ЈЕВИЋ БОШКО
24. ЈЕРШИЋ САША
25. КАРАН МИРОСЛАВ
26. КОВАЧЕВИЋ ЈАСМИНА
27. КРЕХОВ РАДОВИЋ КСЕНИЈА
28. КРЗНАРИЋ ЗОРАН
29. КРСТИЋ ЖИКА
30. ЛОВРЕ ДУШАН
31. ЉУБИНКОВИЋ САША
32. МАРКОВИЋ ЗОРАН
33. МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН
34. МИЛОШЕВИЋ ДРАГО
35. МИРКОВИЋ СВЕТЛАНА
36. МИЦИЋ БИСЕРКА
37. МИШКОВИЋ САВА
38. ОПАЧИЋ ГОРДАНА
39. ОРБОВИЋ АНГЕЛИНА
40. ПАВЛОВИЋ ЈЕЛИЦА
41. ПАНТИЋ ВЕСНА
42. ПОПОВИЋ БОЖА
43. ПРЉИЋ РАЈКО
44. ПРОСТРАН БРАНИСЛАВ
45. РАНКОВИЋ КАТИЦА
46. РАШИТОВИЋ АЈРЕДИН
47. СТАЈИЋ ЉИЉАНА
48. СТАМЕНКОВИЋ МИЛЕ
49. СУБОТИЋ ДУШКО
50. ТВРДИШИЋ ДАНИЛО
51. ТОДОРОВИЋ ЉУБАН
52. ТРНАВАЦ МАРКОВИЋ ДРАГИЦА
53. ТРУДИЋ ЈЕЛЕНА
54. ЋЕРАН МИРА
55. УЗЕЛАЦ МАРИНКО
56. ЧАБРАЈА ТОНИ
57. ШКАЉАЦ ДЕЈАН