Одборници Скупштине градске општине Земун

СПИСАК ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
 

 

 

 1. АВРАМОВИЋ СНЕЖАНА
 2. АТЛАГИЋ ДИВНА
 3. АЋИМОВИЋ МЛАДЕН
 4. БАЈИЋ ИВАНА
 5. БОГДАНОВИЋ МАРИЈА
 6. ВИДОВИЋ ДАМИРКА
 7. ВРАЊЕВАЦ НЕНАД
 8. ВУЈИЋ ДАРКО
 9. ВУЛЕТА ИВАНА
 10. ГВОЗДИЋ ЈОВО
 11. ГРБИЋ СТЕВАН
 12. ДАКИЋ ЖАРКО
 13. ДУКИЋ ЂОРЂЕ
 14. ЕРДЕЉАН МИРОСЛАВ
 15. ЖИВАНОВИЋ СТЕВО
 16. ЖИВКОВИЋ ЉИЉАНА
 17. ЗОРКИЋ САЊА
 18. ИВАНОВИЋ ЛИЈЕПОСАВА
 19. ИВАНОВИЋ МИЛАН
 20. ИСАКОВИЋ МАРИНА
 21. ЈАШОВИЋ БРАТИСЛАВ
 22. ЈЕВИЋ БОШКО
 23. ЈЕРШИЋ САША
 24. КАРАН МИРОСЛАВ
 25. КОВАЧЕВИЋ ЈАСМИНА
 26. КРЕХОВ РАДОВИЋ КСЕНИЈА
 27. КРЗНАРИЋ ЗОРАН
 28. КРСТИЋ ЖИКА
 29. ЛОВРЕ ДУШАН
 30. ЉУБИНКОВИЋ САША
 31. МАРКОВИЋ ЗОРАН
 32. МЕДИЋ ГОРАН
 33. МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН
 34. МИЛОШЕВИЋ ДРАГО
 35. МИРКОВИЋ СВЕТЛАНА
 36. МИЦИЋ БИСЕРКА
 37. МИШКОВИЋ САВА
 38. ОПАЧИЋ ГОРДАНА
 39. ОРБОВИЋ АНГЕЛИНА
 40. ПАВЛОВИЋ ЈЕЛИЦА
 41. ПАЈАЗИТОВИЋ САМИР
 42. ПАНТИЋ ВЕСНА
 43. ПОПОВИЋ БОЖА
 44. ПРЉИЋ РАЈКО
 45. ПРОСТРАН БРАНИСЛАВ
 46. РАНКОВИЋ КАТИЦА
 47. РАШИТОВИЋ АЈРЕДИН
 48. СТАЈИЋ ЉИЉАНА
 49. СТАМЕНКОВИЋ МИЛЕ
 50. СУБОТИЋ ДУШКО
 51. ТВРДИШИЋ ДАНИЛО
 52. ТОДОРОВИЋ ЉУБАН
 53. ТРНАВАЦ МАРКОВИЋ ДРАГИЦА
 54. ТРУДИЋ ЈЕЛЕНА
 55. ЋЕРАН МИРА
 56. ЧАБРАЈА ТОНИ
 57. ШКАЉАЦ ДЕЈАН