Opšti akti

pdficon_small Statut GO Zemun.pdf
pdficon_small LAP za zaposljavanje za 2016
pdficon_small Strategija razvoja turizma_0.pdf
pdficon_small LAP ZA MLADE 2011-2015(2).pdf
pdficon_small Lokalni ekoloski akcioni plan LEAP.pdf
pdficon_small LAP za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom .pdf
pdficon_small LAP za izbegla lica
pdficon_small Pravilnik o postupku javnih nabavki
pdficon_small Izmene pravilnika o javnim nabavkama
pdficon_small Organizaciona struktura grafički prikaz
pdficon_small Program razvoja sporta na teritoriji GO Zemun za period 2016-2018. godine
pdficon_small Imena i zvanja funkcionera
pdficon_small Opis ovlašćenja funkcionera

 

INFORMATOR O RADU

 

Informator o radu gradske opštine Zemun

 

BUDŽET

 
Odluka o budžetu GO Zemun za 2017.
Budžet 2017.

Ciljevi i indikatori – član 15. Odluke za 2017

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata

06- 937 ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GO ZEMUN ZA 2014.

06-308 ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GO ZEMUN ZA 2014.

06-309 ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GO ZEMUN ZA 2015.

06-462 ODLUKA O BUDŽETU GO ZEMUN ZA 2014. GODINU

06-1026 ODLUKA O BUDŽETU GO ZEMUN ZA 2015.

Budžet opšti deo – član 10 Odluke

Ciljevi i indikatori – član 11 Odluke

I rebalans – Ciljevi i indikatori – član 8

ODLUKA – I rebalans – tabele

Odluka o budžetu 2014

Odluka – poseban deo

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata – 2015 – član 3
 

JAVNE NABAVKE

 
PLAN 2016. GO ZEMUN
 
PLAN 2017. GO ZEMUN
 
PLAN JAVNIH NABAVKI 2017.
 

 
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU
 
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU
 
Plan javnih nabavki 2015
Izveštaj o radu za 2015
 
Prvi kvartal

Obrazac A

Obrazac A1

Obrazac A2

Obrazac B

Obrazac V1 i V2

Obrazac G
 
Drugi kvartal

Obrazac A

Obrazac A1

Obrazac A2

Obrazac B

Obrazac V1 i V2

Obrazac G
 

Treći kvartal

Obrazac A

Obrazac A1

Obrazac A2

Obrazac B

Obrazac V1 i V2

Obrazac G