Opšti akti

pdficon_small Statut GO Zemun.pdf
pdficon_small LAP za zaposljavanje za 2016
pdficon_small Strategija razvoja turizma_0.pdf
pdficon_small LAP ZA MLADE 2011-2015(2).pdf
pdficon_small Lokalni ekoloski akcioni plan LEAP.pdf
pdficon_small LAP za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom .pdf
pdficon_small LAP za izbegla lica
pdficon_small Pravilnik o postupku javnih nabavki
pdficon_small Izmene pravilnika o javnim nabavkama
pdficon_small Organizaciona struktura grafički prikaz
pdficon_small Program razvoja sporta na teritoriji GO Zemun za period 2016-2018. godine
pdficon_small Imena i zvanja funkcionera
pdficon_small Opis ovlašćenja funkcionera

 

INFORMATOR O RADU

 

Informator o radu gradske opštine Zemun

 

BUDŽET

 
Odluka o budžetu GO Zemun za 2017.
Budžet 2017.

Ciljevi i indikatori – član 15. Odluke za 2017

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata

06- 937 ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GO ZEMUN ZA 2014.

06-308 ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GO ZEMUN ZA 2014.

06-309 ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GO ZEMUN ZA 2015.

06-462 ODLUKA O BUDŽETU GO ZEMUN ZA 2014. GODINU

06-1026 ODLUKA O BUDŽETU GO ZEMUN ZA 2015.

Budžet opšti deo – član 10 Odluke

Ciljevi i indikatori – član 11 Odluke

I rebalans – Ciljevi i indikatori – član 8

ODLUKA – I rebalans – tabele

Odluka o budžetu 2014

Odluka – poseban deo

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata – 2015 – član 3
 

JAVNE NABAVKE

 
PLAN 2016. GO ZEMUN
 
PLAN JAVNIH NABAVKI 2017.
 

 
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU
 
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU
 
Plan javnih nabavki 2015
Izveštaj o radu za 2015
 
Prvi kvartal

Obrazac A

Obrazac A1

Obrazac A2

Obrazac B

Obrazac V1 i V2

Obrazac G
 
Drugi kvartal

Obrazac A

Obrazac A1

Obrazac A2

Obrazac B

Obrazac V1 i V2

Obrazac G
 

Treći kvartal

Obrazac A

Obrazac A1

Obrazac A2

Obrazac B

Obrazac V1 i V2

Obrazac G