Општи акти

pdficon_small Statut GO Zemun.pdf
pdficon_small LAP za zaposljavanje za 2016
pdficon_small Strategija razvoja turizma_0.pdf
pdficon_small LAP ZA MLADE 2011-2015(2).pdf
pdficon_small Lokalni ekoloski akcioni plan LEAP.pdf
pdficon_small LAP za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom .pdf
pdficon_small LAP za izbegla lica
pdficon_small Правилник о поступку јавних набавки
pdficon_small Измене правилника о јавним набавкама
pdficon_small Организациона структура графички приказ
pdficon_small Програм развоја спорта на територији ГО Земун за период 2016-2018. године
pdficon_small Имена и звања функционера
pdficon_small Опис овлашћења функционера

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

Информатор о раду градске општине Земун

 

БУЏЕТ

 
Одлука о буџету ГО Земун за 2017.
Буџет 2017.

Циљеви и индикатори – члан 15. Одлуке за 2017

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

06- 937 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-308 ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-309 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

06-462 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2014. GODINU

06-1026 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

Буџет општи део – члан 10 Одлуке

Циљеви и индикатори – члан 11 Одлуке

I ребаланс – Циљеви и индикатори – члан 8

ОДЛУКА – I ребаланс – табеле

Одлука о буџету 2014

Одлука – посебан део

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката – 2015 – члан 3
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 
ПЛАН 2016. ГО ЗЕМУН
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017.
 

 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ
 
План јавних набавки 2015
Извештај о раду за 2015
 
Први квартал

Образац А

Образац А1

Образац А2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 
Други квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 

Трећи квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г