Општи акти

pdficon_small Statut GO Zemun.pdf
pdficon_small LAP za zaposljavanje za 2016
pdficon_small Strategija razvoja turizma_0.pdf
pdficon_small LAP ZA MLADE 2011-2015(2).pdf
pdficon_small Lokalni ekoloski akcioni plan LEAP.pdf
pdficon_small LAP za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom .pdf
pdficon_small LAP za izbegla lica
pdficon_small Правилник о поступку јавних набавки
pdficon_small Измене правилника о јавним набавкама
pdficon_small Организациона структура графички приказ
pdficon_small Програм развоја спорта на територији ГО Земун за период 2016-2018. године
pdficon_small Имена и звања функционера
pdficon_small Опис овлашћења функционера

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

Информатор о раду градске општине Земун

 

БУЏЕТ

 
Одлука о буџету ГО Земун за 2017.
Буџет 2017.

Циљеви и индикатори – члан 15. Одлуке за 2017

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

06- 937 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-308 ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-309 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

06-462 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2014. GODINU

06-1026 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

Буџет општи део – члан 10 Одлуке

Циљеви и индикатори – члан 11 Одлуке

I ребаланс – Циљеви и индикатори – члан 8

ОДЛУКА – I ребаланс – табеле

Одлука о буџету 2014

Одлука – посебан део

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката – 2015 – члан 3
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 
ПЛАН 2016. ГО ЗЕМУН
 
ПЛАН 2017. ГО ЗЕМУН
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017.
 

 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ
 
План јавних набавки 2015
Извештај о раду за 2015
 
Први квартал

Образац А

Образац А1

Образац А2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 
Други квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 

Трећи квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г