Општи акти

pdficon_small Статут ГО Земун
pdficon_small ЛАП за запошљавање 2017.
pdficon_small Стратегија развоја туризма
pdficon_small ЛАП за младе 2017-2021.
pdficon_small Локални еколошки акциони план
pdficon_small ЛАП за унапређење положаја особа са инвалидитетом
pdficon_small ЛАП за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника
pdficon_small Правилник о поступку јавних набавки
pdficon_small Измене правилника о јавним набавкама
pdficon_small Организациона структура графички приказ
pdficon_small Програм развоја спорта на територији ГО Земун за период 2016-2018. године
pdficon_small Имена и звања функционера
pdficon_small Опис овлашћења функционера

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

Информатор о раду градске општине Земун

 

БУЏЕТ

 
Одлука о буџету ГО Земун за 2017.
Буџет 2017.

Циљеви и индикатори – члан 15. Одлуке за 2017

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

06- 937 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-308 ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-309 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

06-462 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2014. GODINU

06-1026 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

Буџет општи део – члан 10 Одлуке

Циљеви и индикатори – члан 11 Одлуке

I ребаланс – Циљеви и индикатори – члан 8

ОДЛУКА – I ребаланс – табеле

Одлука о буџету 2014

Одлука – посебан део

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката – 2015 – члан 3

06-403 Одлука о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2016. год.

Завршни рачун 2016. – члан 13. Одлуке

Завршни рачун 2016. – Циљеви и индикатори – члан 14. Одлуке
Циљеви и индикатори – члан 10. – И Ребаланс за 2017

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката – члан 3. Ребаланс 1.

РЕБАЛАНС И 2017 – члан 8.

Одлука о првом ребалансу буџета за 2017. годину

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 
ПЛАН 2016. ГО ЗЕМУН
 
ПЛАН 2017. ГО ЗЕМУН
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017.
 

 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ
 
План јавних набавки 2015
Извештај о раду за 2015
 
 
План јавних набавки 2017 ГО Земун
 
План за портал ГО Земун измена 21-7-2017
 
План за портал ГО Земун измена 28-7-2017
 
 
Први квартал

Образац А

Образац А1

Образац А2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 
Други квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 

Трећи квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г