Општи акти

pdficon_small Статут ГО Земун
pdficon_small ЛАП за запошљавање 2018.
pdficon_small Стратегија развоја туризма
pdficon_small ЛАП за младе 2017-2021.
pdficon_small Локални еколошки акциони план
pdficon_small ЛАП за унапређење положаја особа са инвалидитетом
pdficon_small ЛАП за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника
pdficon_small Правилник о поступку јавних набавки
pdficon_small Измене правилника о јавним набавкама
pdficon_small Организациона структура графички приказ
pdficon_small Програм развоја спорта на територији ГО Земун за период 2016-2018. године
pdficon_small Имена и звања функционера
pdficon_small Опис овлашћења функционера
pdficon_small Eтички кодекс за вршење послова интерне ревизије код корисника јавних средстава
pdficon_small Повељa интерне ревизије

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

Информатор о раду градске општине Земун

 

БУЏЕТ

 
Одлука о буџету ГО Земун за 2018. годину
 
Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката
 
Одлука 2018 – САП
 
Циљеви и индикатори – члан 15. одлуке – 2018
 
Одлука о другом ребалансу ГО Земун за 2017.

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката -II ребаланс за 2017.

Ребаланс II – 2017.

Циљеви и индикатори – члан 10. – II Ребаланс за 2017.

Одлука о буџету ГО Земун за 2017.
Буџет 2017.

Циљеви и индикатори – члан 15. Одлуке за 2017

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

06- 937 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-308 ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-309 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

06-462 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2014. GODINU

06-1026 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

Буџет општи део – члан 10 Одлуке

Циљеви и индикатори – члан 11 Одлуке

I ребаланс – Циљеви и индикатори – члан 8

ОДЛУКА – I ребаланс – табеле

Одлука о буџету 2014

Одлука – посебан део

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката – 2015 – члан 3

06-403 Одлука о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2016. год.

Завршни рачун 2016. – члан 13. Одлуке

Завршни рачун 2016. – Циљеви и индикатори – члан 14. Одлуке
Циљеви и индикатори – члан 10. – И Ребаланс за 2017

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката – члан 3. Ребаланс 1.

РЕБАЛАНС И 2017 – члан 8.

Одлука о првом ребалансу буџета за 2017. годину

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 
План за портал – ГО Земун 2018
 
План јавних набавки ГО Земун за 2017. годину
 
План ЈАВНИХ НАБАВКИ ГО ЗЕМУН
 
ПЛАН 2016. ГО ЗЕМУН
 
ПЛАН 2017. ГО ЗЕМУН – друга измена
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017. – прва измена
 

 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ
 
План јавних набавки 2015
Извештај о раду за 2015
 
 
План јавних набавки 2017 ГО Земун – трећа измена
 
План за портал ГО Земун четврта измена 21.7.2017
 
План за портал ГО Земун пета измена 28.7.2017
 
План јавних набавки ГО Земун 2017. шеста измена 17-8-2017
 
 
Први квартал

Образац А

Образац А1

Образац А2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 
Други квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 

Трећи квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г