Општи акти

 

 

pdficon_small Стратегија развоја Градске општине Земун 2018-2023
pdficon_smallСитуациона и SWOT анализа
pdficon_small Статут ГО Земун
pdficon_small ЛАП за запошљавање 2018.
pdficon_small ЛАП за младе 2017-2021.
pdficon_small Правилник о поступку јавних набавки
pdficon_small Измене правилника о јавним набавкама
pdficon_small Организациона структура графички приказ
pdficon_small Програм развоја спорта на територији ГО Земун за период 2016-2018. године
pdficon_small Имена и звања функционера
pdficon_small Опис овлашћења функционера
pdficon_small Eтички кодекс за вршење послова интерне ревизије код корисника јавних средстава
pdficon_small Повељa интерне ревизије
pdficon_small План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета ГО Земун за 2019. годину
pdficon_small Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) 2018 – 2021.
pdficon_small Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун
pdficon_small Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун
pdficon_small Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун
pdficon_smallОдлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета ГО Земун
pdficon_smallОдлукa о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун
pdficon_smallПравилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Земун
pdficon_smallАпликациони формулар за предлог годишњег програма у области спорта
pdficon_smallРешење о образовању жалбене комисије
pdficon_smallПословник о раду Жалбене комисије ГО Земун

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

Информатор о раду градске општине Земун

 

БУЏЕТ

 

Програм

 

Одлука о првом ребалансу буџета ГО Земун за 2018. годину
Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката
САП – РЕБАЛАНС 1
Циљеви и индикатори – Члан 10 – Ребаланс 1 – 2018 
Одлука о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2017. годину 
Завршни рачун 2017 САП 
Завршни рачун- Циљеви и индикатори 
Одлука о буџету ГО Земун за 2018. годину 
Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката 
Одлука 2018 – САП 
Циљеви и индикатори – члан 15. одлуке – 2018 
Одлука о другом ребалансу ГО Земун за 2017.
Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката -II ребаланс за 2017.
Ребаланс II – 2017.
Циљеви и индикатори – члан 10. – II Ребаланс за 2017.
Одлука о буџету ГО Земун за 2017.
Буџет 2017.

Циљеви и индикатори – члан 15. Одлуке за 2017

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

06- 937 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-308 ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2014.

06-309 ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

06-462 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2014. GODINU

06-1026 ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГО ЗЕМУН ЗА 2015.

Буџет општи део – члан 10 Одлуке

Циљеви и индикатори – члан 11 Одлуке

I ребаланс – Циљеви и индикатори – члан 8

ОДЛУКА – I ребаланс – табеле

Одлука о буџету 2014

Одлука – посебан део

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката – 2015 – члан 3

06-403 Одлука о завршном рачуну буџета ГО Земун за 2016. год.

Завршни рачун 2016. – члан 13. Одлуке

Завршни рачун 2016. – Циљеви и индикатори – члан 14. Одлуке
Циљеви и индикатори – члан 10. – И Ребаланс за 2017

Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката – члан 3. Ребаланс 1.

РЕБАЛАНС И 2017 – члан 8.

Одлука о првом ребалансу буџета за 2017. годину

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

План јавних набавки ГО Земун 2018. – трећа измена

 

План јавних набавки -друга измена Земун 2018-Измена 24-5-2018
 
Прва измена плана јавних набавки ГО Земун за 2018. годину
 
План за портал – ГО Земун 2018
 
План јавних набавки ГО Земун за 2017. годину
 
План ЈАВНИХ НАБАВКИ ГО ЗЕМУН
 
ПЛАН 2016. ГО ЗЕМУН
 
ПЛАН 2017. ГО ЗЕМУН – друга измена
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017. – прва измена
 

 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ
 
План јавних набавки 2015
Извештај о раду за 2015
 
 
План јавних набавки 2017 ГО Земун – трећа измена
 
План за портал ГО Земун четврта измена 21.7.2017
 
План за портал ГО Земун пета измена 28.7.2017
 
План јавних набавки ГО Земун 2017. шеста измена 17-8-2017
 
 
Први квартал

Образац А

Образац А1

Образац А2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 
Други квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г
 

Трећи квартал

Образац A

Образац A1

Образац A2

Образац Б

Образац В1 i В2

Образац Г

Извештаји о раду

 

Извештај о раду Одељења за заједничке послове – Одсек за јавне набавке за 2017. годину

Извештај о реализованим јавним набавкама 2017. године

Извештај о реализованим јавним набавкама 2018. године