Komisije i radna tela opštine Zemun

STALNA RADNA TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN 

 

1. Savet za budžet i finansije

 

2. Savet za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

 

3.Savet za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu,  

    stočarstvo,  šumarstvo i vodoprivredu

 

4. Savet za zdravstvo, socijalnu i dečiju zaštitu

 

5. Izdavački savet «Zemunskih novina»

 

6. Komisija za administrativna i mandatna pitanja

 

 

7. Komisija za propise i lokalnu samoupravu

 

8. Komisija za predstavke i predloge

 

9. Komisija za dodelu priznanja gradske opštine

 

10. Komisija za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

 

11. Komisija za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu

 

12. Komisija za rodnu ravnopravnost