Комисије и радна тела општине Земун

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 

 

1. Савет за буџет и финансије

 

2. Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

 

3. Савет за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду,  

    сточарство,  шумарство и водопривреду

 

4. Савет за здравство, социјалну и дечију заштиту

 

5. Издавачки савет «Земунских новина»

 

6. Комисија за административна и мандатна питања

 

 

7. Комисија за прописе и локалну самоуправу

 

8. Комисија за представке и предлоге

 

9. Комисија за доделу признања градске општине

 

10. Комисија за међуопштинску и међународну сарадњу

 

11. Комисија за образовање, културу и физичку културу

 

12. Комисија за родну равноправност