Odeljenje za inspekcijske poslove

NAČELNIK ODELJENJA

SANJA RAŠČANIN

III sprat, kancelarija br. 94

Tel: 3778-411

 

  • Odsek za upravno-pravne poslove inspekcije i izvršenja
  • Građevinska inspekcija
  • Komunalna inspekcija

 

Odeljenje za inspekcijske poslove vrši poslove koji se odnose na: nadzor u komunalnoj oblasti u skladu sa propisima i opštim aktima Skupštine Grada i Skupštine Gradske opštine Zemun; sprovođenje upravnog postupka i postupka izvršenja rešenja iz ove oblasti; održavanje komunalnog reda na području Opštine i sprovođenje propisa kojima se uređuje komunalni red; predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi Opštine; i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.

 

Odeljenje vrši i poslove koje je Republika poverila Gradu, a koji se obavljaju u Opštini, i to: inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Opština; sprovođenje upravnog postupka i postupka izvršenja rešenja iz ove oblasti.

 

Dežurstvo građevinskih inspektora obavlja se subotom od 07.30 do 15.30 časova na terenu.

 

Telefon za prijavu bespravne gradnje – radnim danima: 2610-154 i 3778-411.

 

Telefon za prijavu bespravne gradnje – subotom i nedeljom od 07.30-15.30 – 3778-411.

 

Građevinska inspekcija vrši nadzor nad izgradnjom objekata, nadzor nad nedozvoljenom gradnjom, sprovodi administrativna izvršenja iz oblasti građevinske inspekcije i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata, drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

 

III sprat –kancelarija br. 87, 91 i 92

 

Tel: 2610-154; 3778-575; 3778-576; 3778-499.

 

PRIJEM STRANAKA: svakog radnog dana 07.30-10.00 i 14.30-15.30 časova

 

Komunalna inspekcija vrši nadzor nad primenom propisa koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti i održavanje komunalnog reda i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

 

III sprat-kancelarija br. 89

 

Tel: 3778-579; 3778-570; 3778-581

 

PRIJEM STRANAKA: svakog radnog dana 07.30-10.00 i 14.30-15.30 časova

 

Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja i poslove drugih inspekcija ukoliko se zakonom povere opštini

 

Građevinska inspekcija

Komunalna inspekcija

Program popisa objekata


Izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove za 2017. godinu