Odeljenje za inspekcijske poslove

NAČELNIK ODELJENJA

III sprat, kancelarija br. 94

Tel: 3778-411

 

  • Odsek za upravno-pravne poslove inspekcije i izvršenja
  • Komunalna inspekcija

 

Odeljenje za inspekcijske poslove vrši poslove koji se odnose na: nadzor u komunalnoj oblasti u skladu sa propisima i opštim aktima Skupštine Grada i Skupštine Gradske opštine Zemun; sprovođenje upravnog postupka i postupka izvršenja rešenja iz ove oblasti; održavanje komunalnog reda na području Opštine i sprovođenje propisa kojima se uređuje komunalni red; predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi Opštine; i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.

 

Komunalna inspekcija vrši nadzor nad primenom propisa koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti i održavanje komunalnog reda i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

 

III sprat-kancelarija br. 89

 

Tel: 3778-579; 3778-570; 3778-581

 

PRIJEM STRANAKA: svakog radnog dana 07.30-10.00 i 14.30-15.30 časova

 

Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja i poslove drugih inspekcija ukoliko se zakonom povere opštini

 

Komunalna inspekcija

 

Izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove za 2017. godinu