Одељење за инспецијске послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
САЊА РАШЧАНИН
 
III спрат, канцеларија бр. 94  
Тел: 3778-411

Дежурство грађевинских инспектора обавља се суботом од 07,30 до 15,30 часова на терену.

Телефон за пријаву бесправне градње – радним данима: 2610-154 и 3778-411.

Телефон за пријаву бесправне градње – суботом и недељом од 07,30-15,30 – 3778-411.

 Грађевинска инспекција врши надзор над изградњом објеката, надзор над недозвољеном градњом, спроводи административна извршења из области грађевинске инспекције и обавља друге послове у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, другим законским и подзаконским актима.

III спрат –канцеларија бр. 87, 91 и 92

Тел:  2610-154;  3778-575;  3778-576;  3778-574;  3778-573 

ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана 07,30-10 и 14,30-15,30 часова               

 Комунална инспекција врши надзор над применом прописа који се односе на обављање комуналних делатности и одржавање комуналног реда и обавља друге послове у складу са законом и подзаконским актима.

III спрат-канцеларија бр. 89

Тел: 2612-251; 3778-579; 3778-580; 3778-581

ПРИЈЕМ СТРАНАКА: сваког радног дана 07,30-10,00 и 14,30-15,30 часова

Одељење за инспекцијске послове обавља и послове других инспекција уколико се законом повере општини

Грађевинска инспекција

Комунална инспекција

Програм пописа објеката