Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove

NAČELNIK ODELJENJA
MARIJA MATOVIĆ
II sprat, kancelarija br.66
tel: 3778-503

 

  • Odsek za imovinsko-pravne i stambene poslove

 
Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove vrši poslove koji se odnose na: evidenciju, zaštitu, upravljanje i korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini na kojima pravo korišćenja ima opština Zemun i upis tog prava u javnim knjigama; korišćenje sredstava u javnoj svojini i staranje o njihovom očuvanju u skladu sa zakonom; geodetske poslove za potrebe organa Opštine; identifikaciju parcela, izradu geodetskih situacija; stručne poslove u vezi sa otkupom stanova na kojima je opština Zemun bila nosilac prava raspolaganja (anekse ugovora o otkupu stanova, uverenja o otkupljenim stanovima); administrativno-tehničke poslove u postupcima po zahtevima za iseljenja bespravno useljenih lica koji su podneti po ranijem Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada i poslove registracije Stambenih zajednica predlaže akta iz delokruga rada Odeljenja koje donose organi Opštine; i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima.
Odeljenje vrši i poslove koje je Republika poverila Gradu, a koji se obavljaju u Opštini, i to: upravno-pravne poslove u vezi sa eksproprijacijom, administrativnim prenosom, prestankom prava korišćenja, komasacijom, povraćajem zemljišta i nacionalizacijom nepokretnosti.