Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove

 
NAČELNIK ODELJENJA
 
MIRJANA POPOVIĆ
 
II sprat, kancelarija br.66
 
Tel.3778-503
 
Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove ima dva odseka:
 
-Odsek za imovinsko-pravne poslove
 
-Odsek za stambene poslove
 
DRUGI SPRAT, KANCELARIJE 63, 64, 65, 66,85
 
TELEFONI
 
3778-506-Odsek za stambene poslove
 
3778-511, 3778-512, 3778-516- Odsek za imovinsko-pravne poslove
 
Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove pruža informacije koje se odnose na sve postupke iz nadležnosti odeljenja vezane za eksproprijaciju,administrativni prenos, donošenje rešenja o utvrđivanju prava o uspostavljanju ranijeg režima svojine u KO Batajnici, o izmirenim novčanim obavezama, o pravnom statusu ranije donetih rešenja ovog Odeljenja, informacije o preostalom iznosu za otkup stana u celosti, o nacionalizovanim stanovima, o otkupljenim stanovima i isplaćenim stanovima, informacije u vezi pokrenutih postupaka za restituciju.
 
Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove u okviru svojih nadležnosti sprovodi sledeće postupke i donosi sledeće akte:
 
1.rešenje kojim se utvrđuje da je zemljište zbog neprivođenja nameni prestalo da bude gradsko građevinsko zemljište i građevinsko zemljište u ko Batajnica, u skladu sa Odlukom o određivanju zemljišta koje prestaje da bude gradsko građevinsko zemljište i građevinsko zemljište u ko Batajnica (Sl.list grada Beograda br.20/91,9/98 i 15/2001)
 
2.rešenja o eksproprijaciji i administrativnom prenosu
 
3.potvrda o izmirenim novčanim obavezama po rešenjima GO Zemun o ustupanju gradskog građevinskog zemljišta
 
4.uverenja da su rešenja GO Zemun o ustupanju gradskog građevinskog zemljišta na snazi
 
5.uverenja da su rešeni imovinsko-pravni odnosi
 
6.uverenja o identifikaciji ustupljenog zemljišta po rešenjima GO Zemun
 
7.stavljanje klauzule pravnosnažnosti
 
8.prepisi rešenja
 
9.uvid u spise predmeta i izdavanje kopije dokumenata iz arhivskih predmeta
 
10.rešenja o iseljenju bespravno useljenih lica
 
11.zaključak o izvršnosti rešenja o iseljenju
 
12.ugovori o otkupu stana u celosti
 
13.aneksi ugovora o otkupu stanova
 
14.uverenja o otkupljenim stanovima
 
15.uverenja o specifikaciji zgrada u kojima su opštinski stanovi
 
16.uverenja na osnovu sprovedenih uviđaja
 
17.uverenja da su rešenja stambenog odseka na snazi
 

PRIJEM STRANAKA: svakog radnog dana od 7,30-15,30 časova