Ostali poslovi odeljenja

– izdavanje saglasnosti za uknjižbu vlasništva na stanovima koji su otkupljeni od opštine Zemun,

– izdavanje uverenja o rešenim imovinsko pravnim odnosima za nepokretnosti koje su bile predmet postupka pred ovim Odeljenjem i ostalim podacima iz evidencije Odeljenja,

– izdavanje overenih prepisa akata Odeljenja.

Svi zahtevi za rešavanje o pojedinačnim pravima i obavezama, podneti do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji («Sl. glasnik R.Srbije», br. 72/09») koji je stupio na snagu 11. septembra 2009. godine, nastaviće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu navedenog zakona.