Donošenje rešenja o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranje građevinske parcele

(član 70. Zakona o planiranju i izgradnji, «Sl. glasnik R.Srbije», br. 72/09)

 

Uz zahtev se podnosi:

1. Dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno dokaz da je po podnetom zahtevu za legalizaciju nadležni organ utvrdio mogućnost legalizacije, odnosno rešenje o legalizaciji,

2. Kopiju plana parcele.