Donošenje rešenja o poništaju pravosnažnog rešenja o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta koje je izuzeto do 13. maja 2003. godine, a korisnik gradskog građevinskog zemljišta isto nije priveo nameni do 13. maja 2004. godine

DONOŠENJE REŠENJA O PONIŠTAJU PRAVOSNAŽNOG REŠENJA O IZUZIMANJU GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE IZUZETO DO 13.maja 2003. godine A KORISNIK GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ISTO NIJE PRIVEO NAMENI DO 13. maja 2004. godine (član 99. Zakona o planiranju i izgradnji «Sl. glasnik R.Srbije», br. 72/09

 

Rok za podnošenje zahtava je šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz zahtev se podnosi:

-kopija rešenja o izuzimanju zemljišta,

-kopija plana parcele,

-izvod iz zemljišnih knjiga ili list nepokretnosti za predmetnu parcelu,

-uverenje o identifikaciji,

-nalaz veštaka građevinske i geodetske struke da izuzeto zemljište nije privedeno nameni radi koje je izuzeto.