Služba za zajedničke poslove

NAČELNIK ODELJENJA
MILAN ANTIĆ
I sprat, kancelarija br. 40  
Tel: 3778-4
09

 

 Službi za zajedničke poslove van organizacionih jedinica obavljaju se poslovi načelnika, administrativno-tehničkog sekretara i administrativnih sekretara u mesnim zajednicama.

U Službi za zajedničke poslove  obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice:

Odsek za tehničke i pomoćne poslove

Odsek za tehničke i pomoćne poslove obavlja poslove osiguranja i protivpožarne zaštite, poslove bezbednosti i zdravlja na radu, poslove iz oblasti zaštite i spasavanja, poslove tehničkog, tekućeg i investicionog održavanja opštinskih zgrada, poslove telefonske centrale, korišćenja i servisiranja službenih motornih vozila, materijalnog obezbeđenja Uprave, štampanja, umnožavanja i povezivanja materijala, poslove ekspedicije, fizičke poslove i druge zajedničke poslove za potrebe Uprave.