Odeljenje za opštu upravu

NAČELNIK ODELJENJA
BOŽA MILOSAVLJEVIĆ
I sprat, kancelarija br. 39
tel: 3778-407  

Odsek za opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na: organizaciju i rad Uprave; utvrđivanje strategije razvoja, uređenja i unapređenja sistema Uprave; realizaciju strukture Uprave i pojednostavljivanje administrativnih procedura korišćenjem savremenih metoda i tehnologija; pripremu nacrta Odluke o Upravi i drugih akata koje donose organi opštine, odnosno pripremu i izradu normativnih akata i analitičkih materijala iz delokruga Uprave; uređenje, organizaciju i rad mirovnih veća; poslove pružanja pravne pomoći građanima; stručne, informatičke, statističko-evidencione i personalne poslove iz oblasti rada i radnih odnosa zaposlenih i postavljenih lica u Upravi i izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima opštine; administrativne i stručne poslove iz oblasti informacionih tehnologija i druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugog odeljenja.

Odsek za izborna prava, poslove pisarnice i arhive obavlja poslove pripreme i izrade normativnih akata i analitičkih materijala iz delokruga Uprave; poslove oko popisa stanovništva; ažuriranje opšteg biračkog spisaka; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za organe koji sprovode izbore za odbornike u Skupštini opštine; sprovođenje određenih stručnih i administrativnih poslova za potrebe Republičke izborne komisije, u postupku sprovođenja izbora; stručne i administrativne poslove u vezi sa sprovođenjem referenduma; izdavanja uverenja o životu i statusnim pitanjima građana zaposlenih u inostranstvu i članova njihovih porodica; poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive, overa prepisa, potpisa i rukopisa; poslove mesnih kancelarija.

Pisarnica

Overa potpisa, prepisa i rukopisa

Poslovi biračkih spiskova i izdavanje potvrda o životu

Poslovi mesne kancelarije

Pravna pomoć