Odsek za privredu

Na poslovima održivog razvoja za privredu po zahtevima stranaka vrši se:
 
Izdavanje Uverenja za sušu za 2003. godinu, za koja su potrebna sledeća dokumenta:
– obrazac zahteva (obrazac se može preuzeti i u kancelariji broj 80. II sprat)
-fotokopija lične karte podnosioca zahteva
-dokaz o poreskom zaduženju
Obrazac zahteva za sušu
 
Na usmeni zahtev stranaka vrši se i:
-distribucija obrazaca za registraciju poljoprivrednog gazdinstva
-distribucija zahteva, obrazaca i pravilnika za sve vidove podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
-distribucija zahteva, obrazaca i pravilnika za podsticaje Grada Beograda
-distribucija zahteva i obrazaca za preči zakup državnog poljoprivrednog zemljišta za stočare
Saopštenja poljoprivrednim proizvođačima
 
Na poslovima zaštite životne sredine po zahtevima stranaka vrši se:
-preduzimanje mera na zaštiti životne sredine
-informisanje lokalne zajednice o tretmanu svih vrsta otpada
-organizovanje javnih rasprava vezanih za procenu uticaja na životnu sredinu
-preduzimanje mera za uređenje javnih zelenih površina i urbanih džepova
-informisanje lokalne zajednice o značaju zaštite prirodnih dobara
 
Na poslovima lokalnog-ekonomskog razvoja po zahtevima stranaka vrši se:
 
Izdavanje Uverenja o obavljanju delatnosti, za koja su potrebna sledeća dokumenta:
 
-obrazac zahteva (obrazac se može preuzeti i u kancelariji broj 81, IIsprat)
-fotokopija lične karte podnosioca zahteva
Obrazac zahteva o obavljanju delatnosti
 
Izdavanje prepisa Rešenja o obavljanju delatnosti, za koja su potrebna sledeća dokumenta:
-obrazac zahteva (obrazac se može preuzeti i u kancelariji broj 81, II sprat)
-fotokopija lične karte podnosioca zahteva
-Rešenje o obavljanju delatnosti (ukoliko postoji)
Obrazac zahteva za prepis rešenja