Кућа породице Марковић

27. фебруар 2015.

Мада породица није инвеститор, кућа се приписује Марковићима. Угаона једноспратница саграђена је крајем  XVIII века, а дограђена 1801. године. Припада типу грађанских стамбено-пословних кућа тога времена. Обликована у духу барока и ампира. Ратне 1944. године пресечено је прочеље тако да је нарушена првобитна композиција. И данас је у поседу значајне породице чија су два члана били изборни градоначелници Земуна: трговац Стеван (1878-1884) и адвокат Петар (1907-1914 и 1926-1930), који је писац прошлости Земуна, сликар и економ.

 

829