Kontumacke crkve

27. februar 2015.

Služile su verskim potrebama putnika koji su u Kontumacu izdržavali propisani karantin. Pravoslavnu crkvu sv. Arhangela Gavrila, kao svoju zadužbinu, podigao je u stilu baroka zemunski privrednik Teodor-Toša Apostolović.

 

crkva_svetog_arhangela_g_sl

 

Njen ikonostas oslikali su 1830/31. godine zemunski umetnici Dimitrije Bratoglić i Konstantin Lekić. Danas je to manastir Sv. Arhangela Gavrila pored koga se nalazi rimokatolička crkva sv. Roka koja je sagrađena 1836. godine prema planovima zemunskog graditelja Jozefa Felbera.