КОМПЛЕТИРА СЕ ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОМАНДУ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

12. јул 2021.

Расписивањем тендера за пројектанта реконструкције зграде Команде вазудхопловства оштећене у НАТО бомбардовању, Завод за заштиту споменика културе града Београда наставља комплетирање документације за санацију оштећеног споменика од огромног значаја за Војску Србије. Вредност тендера је 18,2 милиона динара, а рок за подношење понуда истиче 4. августа.

Наиме, већ је завршен Елаборат процене стања конструкције и пројекат санације архитектонског бисера Драгише Брашована из 1935. године, а у другој фази израда Пројекта реконструкције, рестаурације и конзервације тешко оштећеног здања у центру Земуна.

Репрезентативна зграда на четири спрата са седам кула, оштећена је у средишњем бочном делу објекта и делу куле из дворишне стране – делимично је од 2000 – 2001. године обновљен тек један њен мањи део.

У плану је замена столарије и браварије, санација фасаде, термичка и хидро изолација таванице и крова, олука и громобранске инсталације, термичка изолација плафона подрума, санирање свих зидова у просторијама објекта, адапатација санитарних чворова и замена подних облога, као и израда елабората енергетске ефикасности и интервенције на електроенергетским, телекомуникационим сигналним и термотехничким системима.

Инвестициона вредност радова знаће се тек када се комплетира пројектна документација.