КЛИМАТСКА АКЦИЈA ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ ЖИВОТА

22. април 2021.

Суочавање са последицама климатских промена постаје нужност и у нашој средини. Зиме постају блаже, лета топлија, а ефекти ових промена постају видљиви у нашем свакодневном животу. Иако је ова прича још пре неку годину деловала као претња која допире из велике даљине, неопходност да се наш град и наши животи у њему адаптирају на климу која се све брже мења постаје приоритетно питање.

Постоји начин да свако од нас учествује у борби против климатских промена и помогне да им се наш град и наша Општина лакше прилагоде registristrujte се и interaktivnoj mapi  означите локације на својој Општини на којима осећате да вас климатске промене највише погађају.

Можда је потребан хлад на некој аутобуској или трамвајској станици? Чесма у паркићу? Препознајете извор загађења? Или имате неки леп пример, поносни сте на зеленило у свом комшилуку? Обележите тачку и образложите зашто је то место добро или лоше, а ако је лоше – оставите предлог решења!

Бројна искуства и мишљења грађана касније се обједињавају да би се направио општи пресек стања условљеног климатским променама у Београду.

Увид у досадашње резултате мапирања доступан је на: http://belgrade.terrifica.eu/results.php

 

Мапирање је део међународног пројекта TeRRIFFICA на коме је Центар за промоцију науке један од партнера, а сада се акцији придружује и Градска општина Земун. Поред Београђана у мапирању позитивних и негативних ефеката климатских промена у својим градовима учествују грађани Париза, Барселоне, Познања, Минска и Фехте.

 

KЛИМАТСKА АKЦИЈА У БЕОГРАДУ И У НАШОЈ ОПШТИНИ

Циљ пројекта TeRRIFFICA је свеобухватно интегрисање података, истраживања и акција, како би се створио општи преглед стања у неким деловима Европе, а једна од тих тачака је и Београд. Свестрани приступи који удружују најшири круг грађана, локалне активисте, истраживаче, доносиоце одлука и друге ангажоване појединце имају за циљ да пруже свеобухватне смернице за даљу борбу против климатских промена, прилагођавање измењеним околностима и предвиђање будућих дешавања.

Kао један од иновативних начина да се што више људи укључи у тражење решења за изазове које климатске промене носе појављује се концепт грађанских научних истраживања (енг. Citizen Science), који значи да јавност заједно са научницима адресира одређени проблем кроз прикупљање и анализирање података, интерпретацију резултата, али и развој нових технологија и осмишљених акција деловања.

 

Kроз акцију ”Расхлади град!”, која је усмерена управо на мотивацију и укључење грађана, неки од Београђана озбиљно су доживели своју улогу научних истраживача и указали на низ проблема у граду. Буди и ти активан грађанин!

 

Потакнути акцијом и кампањом, грађани Београда навели су и врло конструктивне предлоге како да се ситуација реши – додатном садњом дрвећа, озелењавањем и уређењем зелених површина, изградњом засена путем уметничких инсталација и зеленила, изградњом јавних чесама и прикладнијих аутобуских стајалишта, санкционисањем нелегалних испуста отпадних вода или постављањем мобилних заштита од поплава, модернизованим системом грејања, забраном паљења смећа, уклањањем депонија, решавањем питања клизишта…

Порука да сваки грађанин може да допринесе климатској акцији и побољшању услова у граду у коме живи остаје кључна током ове године, а грађани Београда позвани су да сарађују са научницима и доносиоцима одлука и дају свој допринос успорењу климатских промена и бризи о животној средини учешћем у мапирању.