КАПИТАЛНИ РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ И НАРЕДНЕ ГОДИНЕ

02. децембар 2022.

Реконструкција кључне земунске саобраћајнице, која и самим називом то доказује, Главне улице, планирана је за пролеће 2023. године.

 

Секретаријат за инвестиције Града Београда издвојио је значајна средства и документацијом су обухваћене улице Авијатичарски трг и Главна, односно цео потез од Карађорђеве улице до Трга Бранка Радичевића.

 

Саобраћајнице се налазе у оквиру културно-историјске целине “Старо градско језгро Земуна” и оивичене су са обе стране зградама од великог значаја.

 

Уређење је предвиђено у пуној ширини постојеће регулације, која се креће од 22 до 28 метара. Коловоз ће бити од асфалтног застора, а тротоари и ивичњаци од камена, са урађеним плочама за слепе и слабовиде.

 

Предвиђа се и уклапање са свим попречним саобраћајницама, а планирана је корекција на појединим раскрсницама, што ће уз проширење постојећих трака и тротоара обезбедити већу и функционалнију проходност возила јавног превоза.

 

”Инсистираћемо да се ради у две смене, и викендом како би се смањио предвиђени рок за извођење радова, који је оквирно 240 дана. Важно је да радови буду изведени квалитетно и да на грађане у дневној рутини што мање утиче овај захтеван пројекат. Са стручњацима саобраћајне струке радићемо на оптималном решењу функционисања јавног саобраћаја, јер скоро све градске линије, као и аутобуси ка Новом Саду пролазе Главном улицом”, рекао је председник ГО Земун Гаврило Ковачевић, нагласивши да су реконструкције виталних улица на комплетној територији Земуна преко потребне, јер је саобраћајна комуникација неопходна за нормално функционисање и становништва и привреде.

 

Поред осталог, биће изграђена и издигнута пешачка платформа на укрштању Господске улице са Главном, како би се у овој зони омогућило комфорније повезивање пешачког саобраћаја.

 

Предвиђена је реконструкција кишне канализације и водоводне мреже, замена расвете новим ЛЕД светиљкама, али и делимична реконструкција канализације. Биће постављена нова светлосна и вертикална сигнализација, као и заштита постојеће топловодне мреже.