logo-beograda

Kancelarija za mlade

KANCELARIJA ZA MLADE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
Koordinator Željko Klarić
Zemun, Kosovska 9
tel: 011/3160674
e-mail: kancelarijazamladezemun@gmail.com

 
Gradska opština Zemun je u skladu sa preporukama Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije osnovala Kancelariju za mlade 2009. godine. Kancelarija za mlade je sastavni deo lokalne samouprave i predstavlja most između lokalnih aktera međusobno (opštine, lokalnih institucija i organizacija i mladih), i Ministarstva omladine i sporta. Kancelarija za mlade pruža institucionalni okvir, kroz koje mladi mogu da utiču na odluke koje se direktno tiču njih. Takođe, Kancelarija omogućava svim lokalnim institucijama da se umreže i kroz maksimalno iskorišćavanje postojećih resursa unaprede kvalitet usluga za mlade. Misija Kancelarije za mlade Gradske opštine Zemun je da stvori najbolje moguće uslove za mlade u pogledu zapošljavanja, obrazovanja, kao i aktivnog provođenja slobodnog vremena. Vizija Kancelarije za mlade je da bude prepoznata kao sinonim za Kancelariju koja stalno postavlja više standarde u radu sa mladima, da prati nove tendencije i navike, ali i da ih sama predviđa i kreira.
Opšti cilj Kancelarije za mlade je stvaranje uslova u lokalnoj sredini za kvalitetniji život mladih ljudi i njihovo aktivno učešće u savremenim tokovima razvoja društva.
 
Specifični ciljevi:
 
Promocija i afirmacija mladih
Pružanje podrške inicijativama i projektima mladih
Promovisanje zdravih stilova života
Podsticanje ekonomskog osnaživanja mladih
Neformalno obrazovanje mladih
Informisanje mladih
Pružanje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
Promovisanje tolerancije, poštovanja ljudskih prava i ravnopravnosti
Prevencija rizičnog ponašanja mladih
Promovisanje i vrednovanje volonterskog rada
Mobilnost mladih
Promovisanje životne šanse kod svih grupa mladih, naročito osetljivih grupa
Podsticanje, razvijanje i promovisanje izuzetnih dostignuća mladih
 

15. mart 2019.

ODRŽAN PRVI SAJAM SREDNJIH ŠKOLA

Kancelarija za mlade Gradske opštine Zemun u saradnji sa svih deset zemunskih srednjih škola organizovala…

VIŠE INFORMACIJA

12. mart 2019.

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJLEPŠE FOTOGRAFIJE ZEMUNA

Predsednik Gradske opštine Zemun Dejan Matić raspisao je Javni poziv za izbor najlepše fotografije Zemuna…

VIŠE INFORMACIJA

26. februar 2019.

IZLOŽBA AKVARELA I SVILENIH EŠARPI

U galeriji Kancelarije za mlade Gradske opštine Zemun, u Kosovskoj 9, 23. februara svečano je…

VIŠE INFORMACIJA

14. februar 2019.

STOP NASILJU U PARTNERSKIM ODNOSIMA

Savet za bezbednost Gradske opštine Zemun u saradnji sa Policijskom stanicom Zemun i Kancelarijom za…

VIŠE INFORMACIJA

29. januar 2019.

ODRŽAN SAJAM OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA

U prostorijama Kancelarije za mlade Gradske opštine Zemun 29. januara održan je Prvi sajam omladinskog…

VIŠE INFORMACIJA

09. januar 2019.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA SAJMU OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA

Gradska opština Zemun, u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije Beograd, realizuje…

VIŠE INFORMACIJA

25. decembar 2018.

ODRŽAN INFO DAN U SKLOPU PROJEKTA ”KORAK KA BIZNISU”

U sklopu projekta ”Korak ka biznisu” koji organizuje Kancelarija za mlade Gradske opštine Zemun 17.…

VIŠE INFORMACIJA

21. decembar 2018.

IZLOŽBA KULTURNI I ZABAVNI ŽIVOT ZEMUNA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA

U galerijskom prostoru Kancelarije za mlade GO Zemun, Kosovska 9, biće otvorena izložba ”Kulturni i…

VIŠE INFORMACIJA

05. decembar 2018.

IZLOŽBA ”HALJINE NEBA”

U galerijskom prostoru Kancelarije za mlade 1. decembra 2018. godine organizovna je zajednička izložba mladih…

VIŠE INFORMACIJA

03. decembar 2018.

ZNANJEM PROTIV HIV -A

Međunarodni dan borbe protiv SIDE, 1. decembar, u Zemunu je obeležen predavanjem ”Kako da se…

VIŠE INFORMACIJA