logo-beograda

Kancelarija za mlade

KANCELARIJA ZA MLADE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
Koordinator Željko Klarić
Zemun, Kosovska 9
tel: 011/3160674
e-mail: kancelarijazamladezemun@gmail.com

 
Gradska opština Zemun je u skladu sa preporukama Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije osnovala Kancelariju za mlade 2009. godine. Kancelarija za mlade je sastavni deo lokalne samouprave i predstavlja most između lokalnih aktera međusobno (opštine, lokalnih institucija i organizacija i mladih), i Ministarstva omladine i sporta. Kancelarija za mlade pruža institucionalni okvir, kroz koje mladi mogu da utiču na odluke koje se direktno tiču njih. Takođe, Kancelarija omogućava svim lokalnim institucijama da se umreže i kroz maksimalno iskorišćavanje postojećih resursa unaprede kvalitet usluga za mlade. Misija Kancelarije za mlade Gradske opštine Zemun je da stvori najbolje moguće uslove za mlade u pogledu zapošljavanja, obrazovanja, kao i aktivnog provođenja slobodnog vremena. Vizija Kancelarije za mlade je da bude prepoznata kao sinonim za Kancelariju koja stalno postavlja više standarde u radu sa mladima, da prati nove tendencije i navike, ali i da ih sama predviđa i kreira.
Opšti cilj Kancelarije za mlade je stvaranje uslova u lokalnoj sredini za kvalitetniji život mladih ljudi i njihovo aktivno učešće u savremenim tokovima razvoja društva.
 
Specifični ciljevi:
 
Promocija i afirmacija mladih
Pružanje podrške inicijativama i projektima mladih
Promovisanje zdravih stilova života
Podsticanje ekonomskog osnaživanja mladih
Neformalno obrazovanje mladih
Informisanje mladih
Pružanje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
Promovisanje tolerancije, poštovanja ljudskih prava i ravnopravnosti
Prevencija rizičnog ponašanja mladih
Promovisanje i vrednovanje volonterskog rada
Mobilnost mladih
Promovisanje životne šanse kod svih grupa mladih, naročito osetljivih grupa
Podsticanje, razvijanje i promovisanje izuzetnih dostignuća mladih
 

29. januar 2019.

ODRŽAN SAJAM OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA

U prostorijama Kancelarije za mlade Gradske opštine Zemun 29. januara održan je Prvi sajam omladinskog…

VIŠE INFORMACIJA

09. januar 2019.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA SAJMU OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA

Gradska opština Zemun, u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije Beograd, realizuje…

VIŠE INFORMACIJA

25. decembar 2018.

ODRŽAN INFO DAN U SKLOPU PROJEKTA ”KORAK KA BIZNISU”

U sklopu projekta ”Korak ka biznisu” koji organizuje Kancelarija za mlade Gradske opštine Zemun 17.…

VIŠE INFORMACIJA

21. decembar 2018.

IZLOŽBA KULTURNI I ZABAVNI ŽIVOT ZEMUNA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA

U galerijskom prostoru Kancelarije za mlade GO Zemun, Kosovska 9, biće otvorena izložba ”Kulturni i…

VIŠE INFORMACIJA

05. decembar 2018.

IZLOŽBA ”HALJINE NEBA”

U galerijskom prostoru Kancelarije za mlade 1. decembra 2018. godine organizovna je zajednička izložba mladih…

VIŠE INFORMACIJA

03. decembar 2018.

ZNANJEM PROTIV HIV -A

Međunarodni dan borbe protiv SIDE, 1. decembar, u Zemunu je obeležen predavanjem ”Kako da se…

VIŠE INFORMACIJA

26. novembar 2018.

”OGLEDALO ZVUKA” U ČAST POBEDE U VELIKOM RATU

Povodom obeležavanja veka pobede u Velikom ratu, pod pokroviteljstvom Gradske opštine Zemun, a u organizaciji…

VIŠE INFORMACIJA

16. novembar 2018.

PUT DO USPEŠNOG PREDUZETNIKA

Kancelarija za mlade u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje 15. i 16. novembra organizovala…

VIŠE INFORMACIJA

16. novembar 2018.

TRAG SVETLOSTI ŽIVANA KALANOVIĆA

U Galeriji Kancelarije za mlade Gradske opštine Zemun u Kosovskoj 9, u prisustvu velikog broja…

VIŠE INFORMACIJA

10. oktobar 2018.

REALIZACIJA PROJEKTA KORAK KA BIZNISU

U prostorijama Kancelarije za mlade, organizovana je prva radionica na temu virtuelnog preduzetništva kao deo…

VIŠE INFORMACIJA
Strana:12345