logo-beograda

Kancelarija za mlade


 
KANCELARIJA ZA MLADE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
Koordinator Željko Klarić
Zemun, Kosovska 9
tel: 011/3160674
e-mail: kancelarijazamladezemun@gmail.com

 
Gradska opština Zemun je u skladu sa preporukama Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije osnovala Kancelariju za mlade 2009. godine. Kancelarija za mlade je sastavni deo lokalne samouprave i predstavlja most između lokalnih aktera međusobno (opštine, lokalnih institucija i organizacija i mladih), i Ministarstva omladine i sporta. Kancelarija za mlade pruža institucionalni okvir, kroz koje mladi mogu da utiču na odluke koje se direktno tiču njih. Takođe, Kancelarija omogućava svim lokalnim institucijama da se umreže i kroz maksimalno iskorišćavanje postojećih resursa unaprede kvalitet usluga za mlade. Misija Kancelarije za mlade Gradske opštine Zemun je da stvori najbolje moguće uslove za mlade u pogledu zapošljavanja, obrazovanja, kao i aktivnog provođenja slobodnog vremena. Vizija Kancelarije za mlade je da bude prepoznata kao sinonim za Kancelariju koja stalno postavlja više standarde u radu sa mladima, da prati nove tendencije i navike, ali i da ih sama predviđa i kreira.
Opšti cilj Kancelarije za mlade je stvaranje uslova u lokalnoj sredini za kvalitetniji život mladih ljudi i njihovo aktivno učešće u savremenim tokovima razvoja društva.
 
Specifični ciljevi:
 
Promocija i afirmacija mladih
Pružanje podrške inicijativama i projektima mladih
Promovisanje zdravih stilova života
Podsticanje ekonomskog osnaživanja mladih
Neformalno obrazovanje mladih
Informisanje mladih
Pružanje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
Promovisanje tolerancije, poštovanja ljudskih prava i ravnopravnosti
Prevencija rizičnog ponašanja mladih
Promovisanje i vrednovanje volonterskog rada
Mobilnost mladih
Promovisanje životne šanse kod svih grupa mladih, naročito osetljivih grupa
Podsticanje, razvijanje i promovisanje izuzetnih dostignuća mladih
 

26. februar 2016.

POČELA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE MALE MATURE

  Predsednik Gradske opštine Zemun Dejan Matić i direktor Aktiva osnovnih škola Zemuna direktor OŠ…

VIŠE INFORMACIJA

12. februar 2016.

URUČENI SERTIFIKATI POLAZNICIMA KURSA ENGLESKOG JEZIKA

  Predsednik Gradske opštine Zemun Dejan Matić 12. februara uručio je u svom kabinetu sertifikate…

VIŠE INFORMACIJA

14. decembar 2015.

MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA

  Povodom Međunarodnog dana volontera, 5. decembra 2015. godine, Kancelarija za volontere Gradske opštine Zemun…

VIŠE INFORMACIJA

11. decembar 2015.

UPOZNAJMO LOKALNU SAMOUPRAVU

  Sekretar Skupštine gradske opštine Zemun Marko Janković, 11. decembra, bio je domaćin đacima šestih…

VIŠE INFORMACIJA

09. decembar 2015.

PROJEKAT ZA UNAPREĐENJE REPRODUKTIVNOG I SEKSUALNOG ZDRAVLJA MLADIH LJUDI

  Kancelarija za mlade Gradske opštine Zemun u saradnji sa Udruženjem Centar za razvoj LOREUS…

VIŠE INFORMACIJA

07. decembar 2015.

EKO RADIONICE U ZEMUNSKIM VRTIĆIMA

  Kancelarija za mlade GO Zemun je u saradnji sa stručnjacima iz Zavoda za zaštitu…

VIŠE INFORMACIJA

07. decembar 2015.

ODRŽANE PRVE DVE RADIONICE ”GRAD MESTO ČOVEK PROSTOR”

  Kancelarija za mlade opštine Zemun organizovala je radionicu ”Grad Mesto Čovek Prostor”, a održane…

VIŠE INFORMACIJA

02. decembar 2015.

SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE

  Svetski dan borbe protiv side, 1. decembar, obeležen je u Zemunu nizom prigodnih akcija…

VIŠE INFORMACIJA

25. novembar 2015.

ČAS GRAĐANSKOG VASPITANJA O FUNKCIONISANJU LOKALNE UPRAVE

  Kancelarija za mlade GO Zemun organizovala je u saradnji sa Zemunskom gimnazijom čas građanskog…

VIŠE INFORMACIJA

24. novembar 2015.

PUT DO USPEŠNOG PREDUZETNIKA

  U dva celodnevna predavanja opština Zemun je u saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja za…

VIŠE INFORMACIJA
Strana:34567