Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају на територији града Београда

26. јануар 2023.

Поштовани суграђани,

У току је израда саобраћајне студије  Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају по методологији ЕУ (ESRA) “ коју у име Секретаријата за саобраћај спроводи предузеће Модел 5 – Београд.

Студијом је планирано истраживање ставова учесника у саобраћају о безбедности  саобраћаја за 2022. годину за град Београд, са циљем добијања података на основу којих ће се квалитетније усмеравати будуће превентивне активности ка различитим категоријама учесника у саобраћају (возачима, мотоциклистима и немоторизованим учесницима у саобраћају).   

У склопу ове студије спроводе се анкете намењене учесницима у саобраћају.

Попуњавање анкетног обрасца  неће Вам одузети превише времена, а Ваше мишљене ће нам много значити и дати допринос изради квалитетне Студије чији је циљ већа безбедност учесника у саобраћају.

 

Линк: https://forms.gle/TeyRsXH3Mqjn5Pck6