ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА КА БАТАЈНИЦИ

14. јун 2021.

Током извођења радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже у улици Батајнички друм на делу од саобраћајнице у продужетку Пупиновог моста до саобраћајнице Т7, од 14. до 19. јуна доћи ће до поремећаја у раду линија јавног превоза.

Радови подразумевају затварање оба смера улице Батајнички друм на деоници од зоне раскрснице са саобраћајницом у продужетку Пупиновог моста до зоне непосредно испред раскрснице са саобраћајницом Т7.

Током извођења радова важиће режим одвијања јавног превоза:

  • линије бр. 84 и 612:

у оба смера саобраћаће улицама Цара Душана, саобраћајница у продужетку Пупиновог моста (Аутопут за Нови Сад), Аутопут за Нови Сад,  Т-7, Јована Стојсављевића,  Лазара Мамузића, 2. Нова и даље редовно;

  • линије бр. 73, 706 и 706Н:

у смеру ка Батајници саобраћаће улицама Цара Душана, саобраћајница у продужетку Пупиновог моста (Аутопут за Нови Сад), Аутопут за Нови Сад, Насеље Мала пруга, Батајнички друм 2.део, Батајнички друм 17. део, прва интерна саобраћајница непосредно после стајалишта Земун парк, Батајнички друм и даље редовно;

у смеру ка Земуну саобраћаће улицама Батајнички друм, Батајнички друм 6.део, Батајнички друм 17.део, Батајнички друм 2. део, Насеље Мала пруга, Аутопут за Нови Сад, саобраћајница у продужетку Пупиновог моста (Аутопут за Нови Сад), Цара Душана и даље редовно;

  • линија бр. 703:

у оба смера саобраћаће улицама Цара Душана, саобраћајница у продужетку Пупиновог моста (Аутопут за Нови Сад), Аутопут за Нови Сад, Насеље Мала пруга, Батајнички друм 2.део, Батајнички друм 17. део, Јурија Ракитина и даље редовно;

  • линија бр. 704:

у смеру ка Земун пољу саобраћаће улицама Цара Душана, саобраћајница у продужетку Пупиновог моста (Аутопут за Нови Сад), Аутопут за Нови Сад, Насеље Мала пруга, Батајнички друм 2.део, Батајнички друм 17. део, Јурија Ракитина, и даље редовно;

у смеру ка Земуну саобраћаће улицама Јурија Ракитина, Батајнички друм, Батајнички друм 6.део, Батајнички друм 17.део, Батајнички друм 2. део, Насеље Мала пруга, Аутопут за Нови Сад, Пут према Пупиновом мосту (Аутопут за Нови Сад), Цара Душана и даље редовно;

  • линије бр. 705 и 706Е:

у оба смера саобраћаће улицама Цара Душана, саобраћајница у продужетку Пупиновог моста (Аутопут за Нови Сад), Аутопут за Нови Сад, Т-7, Јована Стојсављевића, Лазара Мамузића, 2. Нова, Батајнички друм 1.део, Батајнички друм и даље редовно;

  • линија бр. 707:

у оба смера саобраћаће улицама Цара Душана, саобраћајница у продужетку Пупиновог моста (Аутопут за Нови Сад), Аутопут за Нови Сад, Угриновачки пут и даље редовно;

  • линија бр. 704Н:

у оба смера саобраћаће улицама Цара Душана, саобраћајница у продужетку Пупиновог моста (Аутопут за Нови Сад), Аутопут за Нови Сад,  Т-7, Јована Стојсављевића,  Лазара Мамузића, 2. Нова и даље редовно.

Возила ће на измењеном делу трасе користити постојећа, као и новоуспостављена стајалишта:

  • за линије бр. 84, 612, 705 и 706Е – у смеру ка Зеленом  венцу и Новом Београду, ”Милице Шуваковић 1”, у улици Лазара Мамузића, 30 метара после раскрснице са улицом Милице Шуваковић;
  • за линије бр. 73 и 706 –  у смеру ка Батајници,”Ball Packaging”, на интерној саобраћајници непосредно после стајалишта Земун парк, на позицији ЕД стуба око 20,0 метара испред улаза у објекат фабрике „Ball Packaging“.