ЗА ЛЕПШИ И ЧИСТИЈИ ЗЕМУН

08. фебруар 2011.

У циљу очувања животне средине и подизања опште еколошке свести, Веће Градске општине Земун је именовало Тим за израду Локалног еколошког акционог плана Земуна. Радна група за израду ЛЕАП-а општине Земун припремила је крајем јануара документ процене еколошког стања на територији општине Земун.

 

leap foto 1

 

Припремљен је пресек стања у вези са пијаћом водом, заштитом водотокова, контролом испуста отпадних вода, нивоом загађености ваздуха, нивоом буке, квалитетом земљишта, као и са начинима одлагања комуналног отпада у општини Земун.

 

О квалитету и начинима израде ЛЕАП-а, као и o каснијој имплементацији овог значајног стратешког документа за локалну самоуправу бринуће техничке комисије, које ће усвајати мере и активности за бољи квалитет животне средине.