ЗАТВОРЕН ПУТНИ ПРЕЛАЗ ПРЕКО ПРУГЕ У БАТАЈНИЦИ

26. јул 2022.

Будући да су завршени радови на изградњи надвожњака дужине 288 метара преко пруге у Батајници, да је постављена сигнализација и успостављена саобраћајна веза између улице Царице Јелене и Шангајске, извођачи радова на модернизацији и реконструкцији брзе пруге ће 26. јула отпочети радове на постављању заштитне ограде, чиме ће бити затворен путни прелаз у непосредној близини железничке станице Батајница.

Друмски саобраћај остаје отворен на путном прелазу ранжирне станице Остружница – Батајница, а грађанима је на располагању и пешачко-бициклистички потходник у железничкој станици Батајница.

Изградњу надвожњака у Батајници покренула је Градска општина, којим је премошћен прелаз преко четири колосека брзе пруге и омогућена несметана саобраћајна комуникација житеља насеља Шангај са центром Батајнице.

Захваљујући општинској иницијативи изграђена је и нова саобраћајна веза у продужетку Белегишке улице у дужини од 3,6 километара, која се користи за теретни саобраћај, док се не изграде све приступне саобраћајнице које ће бити повезане са надвожњаком.

Заједно са надвожњаком, овим пројектом обухваћена је и реконструкција и изградња више од 1400 метара околних саобраћајница.