ЗАТВОРЕНА ЗА САОБРАЋАЈ УЛИЦА АЛАСКА – ПРОЛАЗ И УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА

13. јануар 2022.

Услед извођења радова Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. на изградња кишне и фекалне канализације, за саобраћај ће бити затворена Улица Аласка – пролаз и Улица Филипа Вишњића, у зони раскрснице са улицом Аласка-пролаз, до 31. јануара.