ЗАТВАРА СЕ ЗА САОБРАЋАЈ УЛИЦА АВИЈАТИЧАРСКИ ТРГ

11. јануар 2022.

Током извођења радова на изградњи секундарне канализационе мреже на подручју Старог језгра Земуна у регулацији постојећих саобраћајница, за саобраћај биће затворена улица Авијатичарски трг, и то по фазама.

У зони раскрснице са Немањином улицом, од 10. до 15. јануара, у другој фази, од раскрснице са Немањином до раскрснице са Академском, од 16. до 29. јануара.

У крајњој фази радова, од 30. јануара до 23. фебруара 2022. биће затворена за саобраћај  деоница од раскрснице са Академском до раскрснице са Главном улицом.