DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA

23. maj 2017.

 
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije upućuju poziv za prijavu kandidata za dobrovoljno šestomesečno služenje vojnog roka u toku 2017. godine.
 
Posle završetka dobrovoljnog služenja vojnog roka, deset najboljih vojnika imaju mogućnost da zasnuju radni odnos kao profesionalni vojnici. Svi ostali vojnici moći će, na internim konkurisima da se prijave za stalni posao. Novčana primanja u prva tri meseca, tokom osnovne i specijalističke obuke u centrima za obuku, biće kao i do sada, u četvrtom mesecu biće uvećana za 15.000, dok će u petom i šestom mesecu služenje vojnog roka biti po 20.000, odnosno 25.000 dinara.
 
Sve informacije o dobrovoljnom služenju vojnog roka:
 
Regionalni centar Ministarstva odbrane Beograd – Centar MO Zemun, Štrosmajerova 1, telefon: 011/3074 – 393.
 
PROMOTIVNI SPOT